Projektujemy dla ludzi

ux & usability studio Poznaj nasze doświadczenie

Najbliższe szkolenie otwarte

USER EXPERIENCE DESIGN

proces projektowania user experience
Zobacz program
 • Zastanawiasz się jak wdrożyć metodykę projektowania zorientowanego na użytkownika w swojej organizacji?
 • Widzisz szansę w rozwoju działki UX w swojej firmie?
 • Zastanawiasz się, jak zadbać o design w całym procesie tworzenia produktu?
 • Chcesz tworzyć produkt jak najlepsze startupy, firmy softwarowe i agencje?
 • Nie wiesz, ile to kosztuje i jak zaplanować prace?

Program

 • Modele procesu projektowania user experience produktu
 • Angażowanie interesariuszy w proces projektowy
 • Techniki projektowe na warsztaty z klientem i użytkownikiem
 • Jak zbierać wymagania i poznawać założenia produktu?
 • Budowanie empatii zespołu względem użytkowników
 • Przejście z odkrywania potrzeb do generowania pomysłów na rozwiązania
 • Mapowanie doświadczeń użytkownika
 • Modelowanie architektury informacji
 • Dobre praktyki w szkicowaniu i prototypowaniu interfejsów
 • Jak pracować z makietami o różnym poziomie szczegółowości
 • Ocena rozwiązań w (dużych) zespołach projektowych
 • Testy użyteczności na prototypie i na wdrożeniu
 • logoinsert Case study
 • Trener zdecydowanie na plus! Zaraża UX'em!
 • szkolimy_8
 • 556
  godzin szkoleń