WSiP

badania potrzeb użytkowników e-learningu
visual_wsip

W 2014 WSiP ponownie poprosił nas o pomoc w stworzeniu strategii dla nowej aplikacji do nauki.  W tym celu przyjrzeliśmy się dwóm perspektywom: nauczycieli i uczniów. Badanie dzienniczkowe przeprowadzone z uczniami z różnych miejsc Polski ujawniło wzorce uczenia się. W trakcie fokusów we Wrocławiu i Toruniu, dzięki zastosowanym technikom projekcyjnym, uzyskaliśmy lepsze zrozumienie potrzeb, także tych nieuświadamianych. Ilościowa część badania, czyli ankieta, pozwoliła zweryfikować wnioski z poprzednich, jakościowych etapów. Dzięki triangulacji metod klient otrzymał pełny obraz potrzeb, a także oczekiwań dotyczących materiałów edukacyjnych. Dzięki tak rozbudowanym badaniom mogliśmy nie tylko zarekomendować wartościową dla użytkowników zawartość platformy, ale też naświetlić szerszy kontekst projektu, który pomoże w działaniach marketingowych i strategii produktu. Wskazanie barier i potencjalnych zagrożeń pozwoli klientowi wyeliminować przeszkody w jego dalszym rozwoju.

28
dzienniczków

10
fokusów

2
miesiące

Po raz kolejny zdecydowaliśmy się na współpracę z WitFlow, polegając na ich rzetelności i dociekliwości badawczej. Praktyczne podejście, oryginalny dobór technik badawczych oraz konkretne wnioski i rekomendacje to wyróżniki konkurencyjne firmy z Wrocławia. Wnioski z badań dały nam podstawy do stworzenia koncepcji biznesowej nowego produktu. I na pewno nie będzie to nasz ostatni wspólny projekt.

Paweł Kalinowski Kierownik Działu Badań i Analiz Marketingowych, WSiP

Zakres prac:

  • dzienniczki - badanie wzorców nauki uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów
  • fokusy z nauczycielami
  • fokusy z uczniami
  • badanie ankietowe uczniów i nauczycieli
  • warsztat strategiczny z klientem
  • strategia UX rozwoju produktów e-learningowych