Rabbit

projektowanie aplikacji SkyLight
visual_rabbit

Windows 8
Touch

6
tyg. współpracy

Zaprojektowanie interfejsu dotykowego do sterowania oświetleniem LED w wielkich halach i obiektach przemysłowych było dla nas nie lada wyzwaniem ze względu na specjalistyczną grupę docelową oraz konieczność zdobycia podstaw wiedzy z zakresu elektroniki. Pierwszym krokiem współpracy był więc warsztat, na którym wspólnie z klientem zdefiniowaliśmy cele i grupę docelową projektu.

Projektowanie aplikacji na środowisko Windows 8 Touch musiało uwzględniać nie tylko specyfikę tej platformy, ale również kontekst użycia - zarówno na dotykowych monitorach w ogólnodostępnych halach, jak i przy biurku. Równie ważne było wypracowanie strategii udostępniania funkcji poszczególnym aktorom procesu - adminiatratorowi systemu, kierownikowi hali produkcyjnej i jego zastępcy. Partnerska współpraca z inżynierami z firmy Rabbit pozwoliło na wypracowanie innowacyjnej i intuicyjnej aplikacji.

Zakres prac:

  • warsztaty strategiczno koncepcyjne z klientem
  • opracowanie person i scenariuszy użytkownika
  • modelowanie architektury informacji
  • zaprojektowanie interfejsu aplikacji dotykowej

20
scenariuszy użytkownika

Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością, rzetelnością oraz fachowością.

Istotną rolę odegrało doświadczenie zespołu projektowego oraz kreatywne podejście i zdolność szybkiego dostosowania się do nowego tematu. Należy też podkreślić duże zaangażowanie zespołu i proklienckie podejście.

Swietłana Zajdel Dyrektor Zarządzający Rabbit Sp. z o.o.