Opera Software

badanie potrzeb użytkowników
visual_opera

Firma Opera Software postawiła przed nami cel: pozyskanie inspiracji do rozwoju przeglądarki i lepsze poznanie grupy docelowej, by w pełni odpowiadały potrzebom użytkowników.

Zarekomendowaliśmy przeprowadzenie badań ilościowych, a następnie pogłębienie wniosków i obserwacji w badaniu jakościowym. Dane ilościowe stały się podstawą do stworzenia person i map empatii podczas warsztatu z klientem, a także scenariusza badań etnograficznych. Wywiady w domach respondentów pozwoliły na lepsze poznanie zwyczajów użytkowników i kontekstu użycia produktu.

Klient otrzymał praktyczne rekomendacje do rozwoju swojego produktu oraz szeroki obraz grupy docelowej. Stworzone persony są wytyczną dla dalszych prac rozwojowych, kolejnych projektów badawczych, a także komunikacji marketingowej.

9448
ankiet

wywiady
kontekstowe

Zakres prac:

  • opracowanie kwestionariusza ankiety dla obecnych użytkowników Opery
  • ilościowa analiza ankiet
  • opracowanie profili użytkowników Opery
  • warsztat strategiczny z klientem, wspólne opracowanie person i map empatii
  • wywiady kontekstowe w domach użytkowników Opery
  • raport badawczy nakreślający rekomendowane kierunki rozwoju przeglądarki

Opera zwróciła się do WitFlow po badania potrzeb, warsztaty tworzenia person i etnograficzne badania terenowe. Zespół WitFlow jest terminowy, zna się na większości trendów i technik, a także cechuje ich pragmatyczne podejście do dostarczania rozwiązań. Planujemy wspólnie z nimi pracować nad dalszym rozwojem produktów dla naszych użytkowników na całym świecie.

Zhenis Beisekov Product Manager, Opera Software