Centralny Ośrodek Informatyki

coaching
visual_coi

Dla COI opracowaliśmy dedykowany program dwudniowego szkolenia z budowania kultury UX w ich organizacji. Szczególną uwagę poświęciliśmy planowaniu prac UX w agile'owym środowisku. W ramach coachingu zespół COI wraz z trenerką zastanawiali się, jak szerzyć wiedzę o UX w firmie i jak zaangażować wszystkie działy w prace projektowe. Uczestnicy ćwiczyli swoje umiejętności w praktyce, projektując aplikację społeczno-administracyjną.

agile
UX

Dobre zrozumienie potrzeb naszej instytucji, rzetelne przygotowanie materiału oraz dostosowanie tematyki warsztatów do uczestników przyczyniły się do lepszego zrozumienia procesów związanych z projektowaniem zorientowanym na użytkownika w naszej firmie. Prelegentka prowadziła zajęcia interesująco, wykorzystując wiele różnorodnych metod angażujących uczestników.

Marcin Malicki Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Produktów i Usług,
Centralny Ośrodek Informatyki